SKV – systémy kontroly vstupu a docházky

Systémy elektronické kontroly vstupu (SKV) jsou jedním z významných prvků elektronické ochrany objektu. Pomocí těchto systémů lze kontrolovat libovolné množství vstupních míst, která jsou osazeny identifikačním zařízením napojeným na vstupní zařízení (elektromagnetické zámky, turnikety atd ). Instalují se v místech, kde je potřeba řídit, regulovat nebo kontrolovat přístup osob – zaměstnanců, návštěv atd. do objektu nebo jeho části. Systém kontroly přístupu se může instalovat buď jako integrální součást jiného technického bezpečnostního systému nebo jako autonomní aplikace. Výhodou integrace SKV s jinými systémy je zejména funkční provázanost systémů a jejich snadná obsluha v unifikovaném uživatelském prostředí. Systém SKV se obvykle skládá z centrální řídící a vyhodnocovací jednotky, přístupových terminálů a identifikačních médií ( karet, klíčenek, čipů atd.). Programové vybavení potom zabezpečí vyhodnocení oprávnění průchodu. Jakýkoliv průchod kontrolovaným vstupem může být protokolován s uložením identifikace vstupního místa, času a kódu průkazu uživatele. 

Přístupová práva lze definovat v čase a v prostoru. Lze definovat časový interval, po který bude mít držitel daného průkazu oprávnění k průchodu kontrolovaným vstupem. Tato definice může být různá pro různé dny v týdnu, během dne může být těchto časových zón několik.

Nabízíme docházkový systém firmy ADI Global Distribution, přístupové systémy firem Honeywell, HID, CDVI a Rosslare a hotelový kartový systém Assa Abloy.


Honeywell Security
– je jednou z divizí mezinárodního koncernu Honeywell, který se v oblasti bezpečnostních aplikací, mimo jiné zabývá vývojem a výrobou řídících a vyhodnocovacích jednotek pro nejrůznější typy přístupových terminálů a čteček, včetně vývoje softwaru pro správu přístupových a docházkových systémů.

HID – čtečky bezkontaktních karet firmy HID jsou novou generací osvědčených výrobků. Elektronika těchto čteček je zalitá epoxidovou směsi, čímž je zajištěna odolnost proti vlivu okolního prostředí při nasazení ve vlhkých nebo prašných prostorách. Vyrábějí se v několika provedeních krytů jak co do tvaru, barev a čtecí vzdálenosti a splňují vysoké nároky na estetické provedení.

CDVI – je americký výrobce systémů pro kontrolu přístupu a docházky. Jeho produkty jsou v naší nabídce zastoupeny několika typy autonomních přístupových klávesnic a řídících kontrolérů, na které výrobce poskytuje záruku až 10let.

Assa Abloy – je přední světový výrobce a dodavatel komplexního řešení uzamykacích dveřních systémů sdružující několik výrobců po celém světě, mimo jiné i FAB. Společnost klade důraz na bezpečnost a snadné ovládání tak, aby byly splněny všechny potřeby a požadavky uživatelů. Výrobky Assa Abloy jsou v naší nabídce zastoupeny širokou nabídkou mechanických, elektromagnetických a elektromotorických zámků a také hotelovým dveřním kartovým systémem Tesa.