EPS

EPS – elektrická požární signalizace

Systémy elektrické požární signalizace ( EPS ) jsou důležitou součástí ochrany osob a majetku z hlediska požární bezpečnosti, jak na veřejně přístupných místech, tak i v soukromých objektech. Včasným zjištěním vzniku požáru, jeho lokalizací nebo předáním hlášení o poplachu na místa s trvalou obsluhou ( dispečinky, vrátnice atd. ) nebo přímo na Pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru ( PCO HZS ) je možné zabránit velkým škodám na majetku a zdraví osob.

Systém EPS přijímá informace o vzniku požáru od jednotlivých detektorů, bariér nebo manuálně ovládaných požárních tlačítek a podle naprogramovaných instrukcí dává uživateli informace o mimořádných situacích, umožňuje aktivaci automatických hasících systémů ( jsou-li instalovány ), ovládání požárních klapek a změnou režimu klimatizace v objektu zamezuje přístupu vzduchu a tím omezuje možnost šíření požáru do dalších prostor, aktivuje koncová zařízení, jejichž úkolem je včasná informace o požárním poplachu a to různou formou. Může se jednat o informaci akustickou (siréna, vnitřní rozhlas), optickou (světelná signalizace v objektu) nebo může jít o zařízení dálkového přenosu na stanoviště PCO HZS.

Systém EPS je složité elektronické zařízení, které před uvedením na trh musí projít zákonem stanovenými zkouškami v akreditované zkušebně a musí být schváleno ředitelstvím HZS. Jeho použití v řadě případů předepisuje zákon a systémy EPS, které jsou instalovány na základě této povinnosti, nebo které mají být připojeny na PCO HZS, musí být navrženy, instalovány a provozovány v souladu se zákonem a řadou velmi přísných norem a předpisů.

Používáme výrobky renomovaných firem, které mají všechny potřebné homologace a certifikáty pro použití v ČR a odpovídají našim platným zákonům a normám. V kooperaci zajišťujeme také připojení systémů EPS na PCO HZS. Nabízíme požární systémy firem Algoplus a Lites.

Lites – je český výrobce systémů elektrické požární signalizace jak konvenčních, tak i adresných, dále požárních detektorů, adresovacích jednotek a dalších součástí systému EPS. Jsou určeny pro objekty menší a střední velikosti a nabízí dobrou kvalitu za příznivou cenu.

Algoplus – je jednoduchý systém požární signalizace pro menší a střední objekty. Tvoří ho v základu jednokruhová požární ústředna modulově rozšiřitelná na dvě samostatné kruhové linky. Kapacita jedné linky je 126 plně adresovatelných prvků a je kompatibilní s prvky Apollo. Algoplus je síťovatelný systém, navzájem lze propojit 64 ústředen, čímž lze vytvořit poměrně rozsáhlé instalace.