EZS

elektrická zabezpečovací signalizace

Systémy elektrické zabezpečovací signalizace slouží k ochraně proti nežádoucímu vniknutí cizích osob do střežených prostor. Střežené objekty, způsoby jejich střežení a technologie určené k jejich střežení můžeme rozdělit do několika kategorií, podle důležitosti objektu a možných rizik.

  • Nízká až střední rizika – byty, rodinné domy, obchody a jiné privátní objekty
  • Střední až vysoká rizika – památkové objekty, bankovní domy, průmyslové objekty
  • Vysoká rizika – průmyslové a jiné objekty se zvláštním významem

Informace o narušení může být vyvedena na zvuková signalizační zařízení, přenášena na předem určená telefonní čísla pomocí SMS zpráv a sítě GSM nebo GPRS na mobilní telefony s možností využití dálkové správy pomocí mobilních aplikací nebo přes síť LAN. Další velmi efektivní možností je využití přenosu zpráv  na pulty centralizované ochrany ( PCO ) některé civilní bezpečnostní agentury.

Komponenty systémů EZS jsou elektronická zařízení, která musí splňovat podmínky mnoha technických norem a zákonných předpisů a před uvedením na trh musí projít zákonem stanovenými zkouškami v akreditovaných zkušebnách. Po úspěšném absolvování zkoušek je výrobek certifikován do určité kategorie, kterou je dána možnost jeho využití v objektech s odpovídajícími riziky napadení.

Používáme výrobky renomovaných světových výrobců, které mají homologace a certifikáty Kriminalistického ústavu Policie ČR, NBÚ, ČAP, EZÚ atd. a odpovídají platným normám. Všechny systémy nabízejí možnost bezdrátové nadstavby, dálkového ovládání a vzdálený přístup a správu pomocí mobilních aplikací. Nabízíme klasické systémy využívající kabeláž firem Paradox, Honeywell, Texecom a bezdrátové systémy firem Risco, Paradox a Videofied.

Paradox Security Systems – Poplachové ústředny Paradox tvoří tři výrobkové řady značek, Spectra SP, Digiplex EVO a bezdrátový systém Magellan. Ucelený sortiment ústředen s jednoduchým ovládáním lze využít pro řešení nejrůznějších aplikací od menších objektů až po rozsáhlé budovy se složitým vnitřním uspořádáním a náročným režimem. Jednotlivé typové řady pak nabízejí podstatná rozšíření. Jak řada ústředen Spectra SP a Magellan pro menší objekty, tak i systém Digiplex EVO pro rozsáhlejší instalace, používají filozofii USER FRIENDLY – uživatelsky přátelských systémů a zůstávají pro konečného uživatele jednoduchými a přehlednými.

Honeywell Security – je v naší nabídce zastoupen multiplexními systémy Galaxy s kapacitou od 8 do 504 zón, které umožňují zabezpečit objekty prakticky libovolného rozsahu a díky svému bohatému programovému vybavení, které umožňuje vyřešit i značně neobvyklé požadavky uživatelů, jsou určeny zvláště pro náročné a rozsáhlé instalace. Díky různým úrovním oprávnění a zákaznickou skladbou menu lze učinit obsluhu systému snadnou jak pro laika, tak i pro zkušeného uživatele s možností přístupu do celé řady užitečných menu. Samozřejmostí je možnost ovládání pomocí čteček s pružným přidělováním přístupových práv, využití bezdrátové nadstavby, možnost dálkového ovládání a vzdálená správa systému.

Texecom – Nová řada ústředen Premiér International britského výrobce představuje vysoce sofistikované zabezpečovací zařízení s atraktivním designem pro malé a střední objekty s vyšším rizikem. Ústředna nabízí velmi příjemné a jednoduché uživatelské ovládání systému. V nabídce firmy Texecom je i celá škála detektorů s různými způsoby vyhodnocování poplachových podnětů a s jednotným, uceleným designem.

Risco – Ústředna Agility je modulární ústředna disponující novou plnou obousměrnou bezdrátovou komunikací se všemi periferiemi. Obousměrná komunikace se všemi moduly přináší zkvalitnění bezdrátové technologie z hlediska bezpečnosti i problematiky nasazení. Zároveň tak dochází k redukci počtu nutných přenosů a tedy prodloužení životnosti baterií. Díky jedinečné možnosti automatické nebo ruční kalibrace bezdrátového přijímače lze systém přizpůsobit reálným rádiovým podmínkám každé instalace.

Videofied – bezdrátový bezpečnostní systém s bezdrátovou interní a externí komunikací je určen pro bytovou výstavbu a malá komerční bezpečnostní řešení. Podporuje funkci videoverifikace ( kamery umístěné v jednotlivých prvcích systému ) a lze ji provozovat bez síťového napájení pouze na baterie, kdy doba provozu je až několik let nebo i na síťové napájení, v případě, že je na instalaci dostupné. Vhodná pro autonomní nebo mobilní aplikace, kde je požadována videoverifikace – pokud je systém aktivní a pachatel naruší detekční zónu střeženou prvkem s technologií MotionViewer, pak kamera integrovaná v prvku Videofied zachytí videoklip v délce 10s a zašle ho prostřednictvím ústředny na PCO nebo na mobilní telefon uživatele a zároveň předá informaci o narušení.