Biometrické přístupové systémy

Biometrické přístupové systémy pracují na principu identifikace lidí na základě jejich osobních charakteristik. Navzájem se odlišují různou mírou spolehlivosti, ceny a v neposlední řadě i společenské přijatelnosti. Tyto systémy pracují s různými vstupními informacemi jako jsou např. verifikace hlasu, rozpoznání lidské tváře, otisky prstů, testování vzorku sítnice, geometrie ruky nebo geometrie prstu.

Verifikace hlasu

Testovaný subjekt přečte náhodně zvolenou frázi a je proveden rozbor zvuku na základě původu jednotlivých složek zvuku v činnosti hlasového aparátu. Jsou zde porovnávány různé statické a dynamické příznaky mluvčího v závislosti na textu, které jsou ovlivněny nejen anatomickými vlastnostmi mluvčího, ale také jeho řečovými návyky.Systémy rozpoznání lidské tvářeK předzpracování snímku se používají „vyšší“ principy zpracování obrazu. Tyto metody slouží k potlačení irelevantních informací obsažených v pořízeném snímku a naopak získání dat, které mají pro lidskou tvář určující charakter. Požadavky na systém jsou takové, aby proces identifikace byl pokud možno bezchybný a aby proces identifikace byl co nejméně závislý na stárnutí osoby (růst vlasů, vousů, atd. ) a byl schopen, alespoň s části, identifikace osoby z neúplného snímku.

Otisky prstů

Otisk prstu u každého člověka je jedinečný, proto se hodí pro identifikaci uživatele a je už dlouhou dobu používán v kriminalistice.

Snímání obrazu duhovky

Jelikož lidské oko je jedinečné, stejně jako otisk prstu, jeví se tato metoda jako nejbezpečnější. Bohužel u této metody je vysoké procento nepřijetí autorizovaných uživatelů pro jeden pokus sejmutí vzoru duhovky. Pro opakované načtení vzoru duhovky se chyba nepřijetí autorizovaných uživatelů rapidně snižuje. Tato metoda je navíc vhodná pro fakt, že vzorek cév duhovky je velice stabilní a jen velice málo chorob může způsobit jejich změny.

Při vyšších pořizovacích nákladech a nižších nákladech na provoz vykazují biometrické systémy EKV mimořádně vysokou spolehlivost a odolnost proti překonání. Využití identifikačních médií se nemusí nutně omezovat pouze na bezpečnostní aplikace. Stále častěji se s nimi setkáváme při automatizovaném prodeji stravy (školní a závodní jídelny), čerpání pohonných hmot, vnitropodnikovém bankovnictví (elektronické peněženky) apod. Nabízíme biometrické systémy firem Sebury a Morpho – Safran

Sebury – jsou biometrické jednotky otisků prstů buď s klávesnicí pro vnitřní použití ( Sebury BC2018 ) nebo s integrovanou čtečkou karet pro vnější i vnitřní použití ( Sebury F1 ) a může pracovat ve dvou režimech. V autonomním režimu, umožňuje po autorizovaném přístupu, ovládat pomocí výstupního relé dveřní zámek. Pro autorizaci je možné použít otisk prstu nebo kombinaci otisk prstu + uživatelský kód. V systémovém zapojení je možné jednotku připojit např k systémům EZS, kde se bude chovat v přístupovém systému jako standardní čtečka karet.

V-Station – je biometrická jednotka otisku prstu s klávesnicí a grafickým barevným displejem ( možnost plně autonomní správy bez PC a SW. Kapacita paměti 10 000 vzorů v identifikačním režimu ( pouze otisk ), 100 000 vzorů ve verifikačním režimu ( otisk + karta nebo otisk + PIN ).Pro nasazení ve venkovních prostorách je možné jednotku doplnit venkovním vyhřívaným krytem V-Cerco s motorickým otvíráním.

iEVO – Biometrické čtečky otisků prstů iEvo Micro jsou vybaveny multispektrálním snímačem s vysokou úspěšností snímání i problematických prstů a vysokou odolností vůči vnějším vlivům. Jsou dodávány v několika provedeních pro vnitřní i venkovní použití.