Úvod                 Mapa stránek                 Kontakt
Altech Chrudim
Bezpečnostní, požární a kamerové systémy, strukturovaná kabeláž domácí telefony a videotelefony, systémy kontroly vstupu a docházky TV a SAT technologie, garážová vrata, brány, pohony, dálkové ovládání
Altech Chrudim
» EZS
elektrická zabezpečovací signalizace
» EPS
elektrická požární signalizace
» CCTV
průmyslová televize, dohlížecí systémy
» SKV
systémy kontroly vstupu a docházky
» Biometrické přístupové systémy
» Domovní telefony a videotelefony
» Strukturovaná kabeláž
» TV a SAT technologie

Obory činnosti


Poradenská činnost
Představuje poskytování základních bezplatných informací o některé z nabízených činností všem zájemcům, tvorbu podkladů pro výběrová řízení, posouzení obecných problémů, možnosti jejich řešení apod.

Studie
Představuje vypracování komplexního návrhu zabezpečení objektu nebo areálu na základě specifikace Vašich požadavků a posouzení možných bezpečnostních rizik ( např. trestná činnost, neoprávněné užití zařízení, poškození nebo ztráty majetku apod.) tak, aby byl dosažen optimální poměr mezi ochranou majetku a osob a dostupnými investičními náklady.

Projekce
Prováděna metodou přímé tvorby výkresové dokumentace, s použitím nejmodernější výpočetní techniky a softwarového vybavení (AutoCad). Veškerá projektová dokumentace je archivována.

Koordinace se stavbou
Představuje termínovou koordinaci postupu jednotlivých prací při instalaci kabelových rozvodů, dodávce, montáži a oživení systémů v návaznosti na stavební a jiné práce. Veškeré činnosti a termíny jsou konzultovány s investorem nebo zhotovitelem a jsou o nich vedeny zápisy ve stavebních denících.

Montáž
Montážní práce i softwarové konfigurace systémů jsou zajišťovány z vlastních zdrojů a jsou prováděny dle platných předpisů a norem, na vysoké technické úrovni a s ohledem na nové trendy v oboru. Montáž je zakončena zkušebním provozem, během kterého dojde k proškolení uživatelů. Pracovní mechanizace, stroje a zařízení, měřící a diagnostické přístroje jsou majetkem firmy a technici, kteří s odbornými technologiemi manipulují, jsou řádně proškoleni u výrobců, nebo dodavatelů.

Servis
Na dodané technologie a provedené práce poskytujeme záruční servis po dobu 24 resp. 36 měsíců. Zároveň garantujeme pozáruční servis minimálně po dobu 5 let po uplynutí záruční doby. Po tuto dobu garantujeme provádění pravidelných kontrol a revizí dle požadavku zákazníka. Servisní službu zajišťujeme v rozsahu uzavřené servisní smlouvy, nebo na objednávku.

Revize
Na dodané systémy zajišťujeme provádění výchozích revizí podle ČSN EN 50131 a ČSN 332000–6–61 a periodických revizí nejméně 1x ročně ( pokud interní předpisy nepožadují jinak ), nebo dle ČSN 331560.

Sídlo firmy:  Dašická 1257
530 03 Pardubice
Provozovna:  Družstevní 673
537 05 Chrudim
Kontaktní osoba:  Jaroslav Kalvoda
tel. 775 084 413
Email:  kalvodaj@seznam.cz
altechcr@seznam.cz
info@altech-chrudim.cz
Copyright © 2006-2019 - Altech-Chrudim.cz všechna práva vyhrazena
Webdesign, webhosting & programování Petr Holec